Sektori Ispis
Ponedjeljak, 25 Veljača 2008 13:23
  • Sektor 1: Sektor za pravne i kadrovske poslove, informisanje i odnose sa javnošću
  • Sektor 2: Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
  • Sektor 3: Sektor za uređivanje, projektovanje, edukaciju i investicje
  • Sektor 4: Sektor za uzgajanje šuma, rasadničku proizvodnju, hortikulturu i sjemenarstvo
  • Sektor 5: Sektor za iskorištavanje šuma, ekologiju i upravljanje područjima posebne namjene
  • Sektor 6: Sektor za lov i lovni turizam i sekundarne šumske proizvode
  • Sektor 7: Sektor za održavanje primarnih i sekundarnih šumskih komunikacija i objekata
Zadnja izmjena ( Utorak, 05 Siječanj 2010 16:10 )